پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 15 حسابداري سرمايه گذاريها

دانلود ، با فرمت ppt و در 37 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت: دامنه کاربرد اين استاندارد به نحوه حسابداري سرمايه گذاريها و الزامات افشاي اطلاعات مربوطپاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 15 حسابداري سرمايه گذاريها|39041739|gj|استاندارد حسابداري شماره 15 حسابداري سرمايه گذاريها, دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 15 حسابداري سرمايه گذاريها, پاورپوینت در مورد استاندارد حسابداري شماره 15 حسابداري سرمايه گذاريها, تحقیق استاندارد حسابداري شماره 15 حسابداري سرمايه گذاريه,,,
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 15 حسابداري سرمايه گذاريها می باشد.

دانلود ،
با فرمت ppt و در 37 اسلاید قابل ویرایش.


بخشی از متن پاورپوینت:
دامنه کاربرد
اين استاندارد به نحوه حسابداري سرمايه گذاريها و الزامات افشاي اطلاعات مربوط مي پردازد.
در صورتهاي مالي واحد تجاري اصلي، در صورتيکه در استانداردهاي حسابداري مربوط به سرمايه گذاري در واحد هاي تجاري فرعي و وابسته نحوه عمل ديگري مجاز شده باشد.
موارد زير در اين استاندارد مورد بحث قرار نمي گيرد:
مباني شناخت درآمدهايي که به صورت سود تضمين شده، سود سهام و غيره از سرمايه گذاريها عايد مي شود (استاندارد شماره 3).
سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري فرعي و وابسته در صورتهاي مالي تلفيقي.
سرمايه گذاري خاص از جمله ابزارهاي مالي پيچيده.
سرمايه گذاريهايي که توسط طرحهاي مزاياي بازنشستگي و موسسات بيمه عمر انجام مي شود.
سرمايه گذاري در املاک.
سرمايه گذاري
نوعي دارايي است که واحد سرمايه گذار براي افزايش منافع اقتصادي از طريق توزيع منافع (به شکل سود سهام، سود تضمين شده واجاره)، افزايش ارزش يا ساير مزايا (مانند مزاياي ناشي از مناسبات تجاري) نگهداري مي کند