پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 1 نحوه ارائه صورتهاي مالي

دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابداري شماره 1 نحوه ارائه صورتهاي مالي ، با فرمت ppt و در 39 اسلاید قابل ویرایش، بخشی از پاورپوینت : هدف اين استاندارد تجوپاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 1 نحوه ارائه صورتهاي مالي|39033574|gj|استاندارد حسابداري شماره 1 نحوه ارائه صورتهاي مالي, دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 1 نحوه ارائه صورتهاي مالي, پاورپوینت در مورد استاندارد حسابداري شماره 1 نحوه ارائه صورتهاي مالي, تحقیق استاندارد حسابداري شماره 1 نحوه ارائه صورتهاي مالي, پ,,,
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 1 نحوه ارائه صورتهاي مالي می باشد.

دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابداري شماره 1 نحوه ارائه صورتهاي مالي،
با فرمت ppt و در 39 اسلاید قابل ویرایش،

بخشی از پاورپوینت :
هدف اين استاندارد تجويز مبنايي براي ارائه صورتهاي مالي با مقاصد عمومي يک
واحد تجاري به منظور حصول اطمينان از قابليت مقايسه با صورتهاي مالي دوره
ها قبل آن واحد و با صورتهاي مالي ساير واحد هاي تجاري مي باشد.
الزامات
اين استاندارد بايد در ارائه کليه “صورتهاي مالي با مقاصد عمومي” که بر
اساس اين استاندارد هاي حسابداري تهيه و ارائه مي شود، بکار گرفته شود.
صورتهاي
مالي براي پاسخگويي به نيازهاي استفاده کنندگاني تهيه مي شود که در موقعيت
دريافت گزارشهاي متناسب با نيازهاي اطلاعاتي خاص خود نيستند.
ارائه اطلاعات تلخيص و طبقه بندي شده درباره:
وضعيت مالي
عملکرد مالي
انعطاف پذيري مالي
نتايج ايفاي وظيفه مباشرت (حسابدهي) مديريت در قبال منابعي که در اختيارشان قرار گرفته است، مي باشد.
با هيات مديره يا ساير ارکان اداره کننده واحد تجاري است.
صورتهاي
مالي بايد وضعيت مالي، عملکرد مالي و جريانهاي نقدي واحد تجاري را به نحو
مطلوب ارائه کند. تقريبا در تمام شرايط، اعمال مناسب الزامات استانداردهاي
حسابداري همراه با افشاي اطلاعات اضافي در صورت لزوم، منجر به ارائه
صورتهاي مالي به نحو مطلوب مي شود.