تحقیق رويدادهاي مالي در مدارك و دفاتر حسابداري

دانلود تحقیق با موضوع رويدادهاي مالي در مدارك و دفاتر حسابداري، در قالب Word و در 46 صفحه قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق : اسناد و مدارك مثبته: به اسناد و مداركتحقیق رويدادهاي مالي در مدارك و دفاتر حسابداري|39021755|gj|رويدادهاي مالي در مدارك و دفاتر حسابداري, دانلود تحقیق رويدادهاي مالي در مدارك و دفاتر حسابداري, پاورپوینت رويدادهاي مالي در مدارك و دفاتر حسابداري, تحقیق در مورد رويدادهاي مالي در مدارك و دفاتر حسابداري, تحقیق درباره رويدادهاي مالي در مدارك و دفاتر ,,,
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق رويدادهاي مالي در مدارك و دفاتر حسابداري می باشد.

دانلود تحقیق با موضوع رويدادهاي مالي در مدارك و دفاتر حسابداري،
در قالب Word و در 46 صفحه قابل ویرایش.


بخشی از متن تحقیق :
اسناد و مدارك مثبته:
به اسناد و مداركي كه دلالت بر وقوع يك معامله يا رويداد مالي مشخص دارد، «اسناد مثبته» گفته مي شود. مانند فاكتور فروش، رسيد بانكي، قبض آب و برق و ......
سند حسابداري:
برگه اي است كه اطلاعات مربوط به يك يا چند رويداد مالي قبل از ثبت در دفاتر حسابداري، در آن نوشته مي شود و سپس بر اساس اطلاعات مندرج در سند حسابداري دفاتر حسابداري تنظيم مي گردد.
دفاتر حسابداري:
كليه رويدادها در دفاتر حسابداري ثبت مي شوند. دفاتر حسابداري را مي توان به دو گروه تقسيم كرد:
گروه اول، دفاتر رسمي يا قانوني، شامل دفتر روزنامه عمومي و دفتر كل مي باشد و گروه دوم، دفاتر غير رسمي يا كمكي، كه شامل دفاتر تأمين و ساير دفاتر مورد نياز حسابداران مي گردد.
۱- دفتر روزنامه عمومي: دفتري است كه كليه معاملات و رويدادهاي مالي يك واحد اقتصادي روزانه به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت مي شوند....