تحقیق شكل گيري و شخصيت

دانلود تحقیق با موضوع شكل گيري و شخصيت ، در قالب Word و در 79 صفحه قابل ویرایش. فهرست مطالب چکیده مقدمه بخش اول : کلیات و تعاریف فصل اول : مفهوم شخصیت، تعاریف، تحقیق شكل گيري و شخصيت|39019250|gj|تحقیق شكل گيري و شخصيت ,,تحقیق در مورد شكل گيري و شخصيت ,,دانلود تحقیق شكل گيري و شخصيت ,,پروژه شكل گيري و شخصيت ,,مقاله شكل گيري و شخصيت ,,پایان نامه پیرامون شكل گيري و شخصيت ,,تحقیق روانشناسی شكل گيري و شخصيت ,,تحقیق روانشناسی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق شكل گيري و شخصيت می باشد.

دانلود تحقیق با موضوع شكل گيري و شخصيت ،
در قالب Word و در 79 صفحه قابل ویرایش.


فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
بخش اول : کلیات و تعاریف
فصل اول : مفهوم شخصیت، تعاریف، اجزای شخصیت و انواع آن
مبحث اول : تعریف شخصیت
1-1- تعریف لغوی شخصیت
1-2-تعریف عمومی شخصیت (معنای عام شخصیت )
1-3- تعریف روان شناختی شخصیت
مبحث دوم : اجزای شخصیت
1- ساختار شخصیت
2- مراحل شکل گیری شخصیت
الف- مرحله دهانی
ب- مرحله مرزی (نشیمن گاهی )
ج- مرحله عضو جنسی
د- مرحله شهوی
عقده ادیپ
عقده الکترا
مبحث سوم : تئوری های مربوط به طبقه بندی شخصیت
گفتار اول : طبقه بندی شخصیت از روی خصوصیات جسمانی
1- طبقه بندی کرچمر
2- طبقه بندی شلدون
3- طبقه بندی هوتن
گفتار دوم : طبقه بندی شخصیت بر مبنای تعادل عضو مترشحه داخلی ووضع شیمیایی بدن
مبحث چهارم: شخصیت های غیرطبیعی و انواع آن
1-1- شخصیت اسکیزوئیدی
2-1- شخصیت سیکلوتیمی (دوره ای )
3-1- شخصیت هیستریکال
4-1- شخصیت وسواسی
5-1- شخصیت پارانوئیدی
6-1- شخصیت هیجانی و بی ثبات
7-1- شخصیت کژخو- ضد اجتماعی (پسیکوپات)
8-1- هم جنس بازی
9-1- خود ارضایی یا استمناء
10-1- بچه بازی
11-1- انحراف جنسی بت پرستی یا صنم پرستی
12-1- عقده نرگسی یا خود شیفتگی
13-1- سادیسم یا انحراف ديگر آ‍زاري
14-1- مازوفیسم یا انحراف آزاد دوستی
15-1- ساديسم و مازوخیسم
16-1- حیوان بازی
17-1- خود نمایی
18-1- چشم چرانی
19-1- پوشیدن لباس جنس مخالف
20-1- انحراف مرده بازی
21-1- انحراف میل به دزدی
22-1- انحراف آتش افروزی
23-1- انحراف هرزه درایی تلفنی
مسئولیت و نسبت آن در اختلاف شخصیت
فصل دوم : مفهوم پرونده شخصیت در فرآیند کیفری
مبحث اول: تعریف پرونده شخصیت
مبحث دوم: تاریخچه تشکیل پرونده شخصیت
مبحث سوم: پرونده شخصیت و اهمیت آن در مرحله تحقیقات مقدماتی
مبحث چهارم : نحوه تشکیل و تکمیل پرونده شخصیت
1- وضعیت جسمانی بزهکار
2- وضعیت اجتماعی
3- تاریخچه فردی
4- چگونگی شخصیت مجرم قبل از وقوع جرم
5- وضعیت روانی
مبحث پنجم : مراحل تشکیل پرونده شخصیت
1- ابسرا و اسیون قبل از دادرسی (مرحله تحقیق)
2- ابسراواسیون بعد از محکومیت
بخش دوم : لزوم تشکیل پرونده شناسایی شخصیت بزهکار
فصل اول : لزوم شناسایی شخصیت بزهکار
مبحث اول : راههای شناخت شخصیت بزهکار
1- شناخت شخصیت در محیط آزاد
2- شناخت شخصیت در محیط بسته
مبحث دوم : شناسایی شخصیت بزهکار و تاثیر آن بر فرایند دادرسی
1- مرحله تحقیق
2- مرحله تعقیب
3- مرحله رسیدگی
مبحث سوم: اجرای مجازاتها با توجه به شخصیت بزهکاران
1- رابطه شخصیت بزهکار با نهاد تعلیق اجرای مجازات
2- رابطه شخصیت بزهکار با آزادی مشروط
3- رابطه شخصیت بزهکار با نهاد پذیرش عفو خصوصی
مبحث چهارم: شناسایی شخصیت بزهکاران و تاثیر آن در باز اجتماعی کردن آنان
1- رعایت اصول فردی کردن مجازاتها با توجه به شخصت بزهکار
2- نوسان مسئولیت کیفری با توجه به شخصیت بزهکاران (تشدید یا تخفیف)
بند اول – تخفیف مجازات
بند دوم – تشدید مجازات
3- طبقه بندی زندانیان با توجه به شخصیت بزهکاران
فصل دوم : تشکیل پرونده شناسایی شخصیت ، آثار و فواید آن
مبحث اول: ابسرواسیون و علمی کردن سیستم عدالت کیفری
مبحث دوم : دشواریهای موجود در اجرای طرح
1- دشواریهای قانونی
2- دشواریهای قضایی
3- دشواریهای اجرایی
نتیجه گیری و پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ

بخشی از متن تحقیق :

چکیده
از آنجا که عوامل موثر در شکل گیری شخصیت و تکوین آن مشتمل بر عوامل مختلفی است که از آن جمله می توان به عامل ژنتیک ، وراثت و محیط اشاره کرد و هم چنانکه از دیرباز در میان فلاسفه و متفکران در خصوص جبر و اختیار اختلاف نظر وجود داشته در جرم شناسی نیز اصل اختیار و آزادی در بزهکاری و همچنین تئوری جبر در بزهکاری هر کدام طرفدارانی دارد.
با عنایت به اینکه ضرورت تشکیل پرونده شناسایی شخصیت بزهکار در امور کیفری از ضروریات یک دادرسی عادلانه کیفری است و این مساله مخصوصا در مرحله اتهامی یا دادسرا با حقوق دفاعی متهم و دفاع از اصل آزادی و حقوق فردی متهمان ملازمه دارد و این مساله در حقوق کیفری ایران به سکوت برگزار شده است و فقط در یک مورد از این پرونده صحبت به میان آمده و آن هم در مرحله اجرای مجازات حبس که در آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی مندرج است که وافی به مقصود نمی باشد و با عنایت به اینکه برخی حقوق دانان در بحث مسئولیت کیفری افراد را به سه دسته :
الف – افراد مسئول ب- افراد نیمه مسئول ج- افراد غیرمسئول
تقسیم بندی کرده اند ما حتی در مورد افراد مسئول علاوه بر افراد نیمه مسئول مثل افراد مختل المشاعر معتقد به این هستیم که برای نیل به اصل فردی کردن مجازاتها و اصلاح و بازسازگاری مجرمین باید پرونده شناسایی شخصیت تشکیل بدهیم که ما در قسمتهای مختلف این تحقیق به آن خواهیم پرداخت.
مقدمه
قبل از ورود به محتوای اصلی مقدمه لازم است کمی در مورد قابلیت انتساب بزه به بزهکار توضیح دهیم؛ مسئولیت در لغت به معنی موظف بودن به انجام دادن امری آمده است و مسئول کسی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده دارد ه اگر از ادای آن سرباز بزند از او بازخواست می شود . بنابراین، مسئولیت همواره با التزام همراه است و در قلمرو حقوق کیفری محتوای این التزام تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه است ، یعنی تحمل مجازاتی که سزای افعال سرزنش آمیز بزهکار به شمار می آید، لیکن به صرف ارتکاب جرم نمی توان به یکباره بار مسئولیت را بردوش مقصر گذاشت بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست....