تحقیق در مورد انبارداري (ليست گيري)

قسمتی از متن: ليست گيري: ليست كامل موجودي: كه در آن تمام اجناس و كالاها براساس اينكه بواسطه شماره كارت و يا نام كالا Sort شده باشند ارائه مي گردد. در ضمن ميزان تحقیق در مورد انبارداري (ليست گيري)|39016388|gj|مقاله در مورد انبارداري (ليست گيري),تحقيق درباره انبارداري (ليست گيري),پاورپوينت انبارداري (ليست گيري),پروژه انبارداري (ليست گيري)
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق در مورد انبارداري (ليست گيري) می باشد.

قسمتی از متن:
ليست گيري:
ليست كامل موجودي:
كه در آن تمام اجناس و كالاها براساس اينكه بواسطه شماره كارت و يا نام كالا Sort شده باشند ارائه مي گردد. در ضمن ميزان موجودي هر كدام نمايش داده مي شود. و نيز ليست كالاها براساس نام كالا يا ميزان موجودي مي تواند ارائه شود.
گردش اجناس (كارتكس):
در اين ليست گيري براساس نام كالا يا شماره كارت كالاي موردنظر ليست تمام ورود، خروج، برگشت از رسيد و حواله، انبار يك كالا ارائه مي گردد. و يا براساس يك تاريخ هر يك بازه مشخص مي تواند اطلاعات فوق نمايش داده شود.
رسيدها:
براساس نام و يا شماره كارت يك كالا در يك بازة زماني ورودهاي آن كالا در انبار ارائه داده مي شود. و يا براساس يك بازة زماني تمامي ورودهاي كالاهاي مختلف به انبار ارائه مي گردد.
حواله ها:
دقيقاً به شكل ليست گيري در رسيدها خواهد بود.سفارش خريد:
در بخش اول:
به اين موضوع رسيدگي مي شود كه در يك بازه زماني چه اجناسي سفارش براي خريد داده شده است و نيز اينكه در يك باز زماني و يك نام كالا يا شماره كارت آن كالا آيا آن جنس سفارش داده شده است يا نه؟ (ليست دفعات سفارش داده شده).
در موارد فوق نيز امكان اينكه در هر سفارش خريد چه مقدار خريداري شده نيز امكان ليست گيري وجود دارد.
در بخش دوم:
در اين بخش به اين موضوع پرداخته مي شود ليست اجناسي كه در انبار موجود است ميزان حداقل و حداكثر موجودي براي هر جنس يا كليت اجناس ارائه داده شود.
برگشتي از رسيد:
دقيقاً شبيه رسيدها و حواله مورد بررسي قرار مي گيرد.
برگشتي از حواله:
دقيقاً شبيه رسيدها و حواله ها مورد بررسي قرار مي گيرد.
انبار به انبار:
دقيقاً شبيه رسيدها و حواله ها مورد بررسي قرار مي گيرد.