تحقیق در مورد حسابداري (رويكردهاي هزينه يابي)

قسمتی از متن: مقدمه قيمت تمام شده يكي از ابعاد مهم در رقابت است. ايجاد تعادل اين مؤلفه با ساير ابعاد رقابت يعني كيفيت و زمان مستلزم اعمال مديريت بر آن است. برايتحقیق در مورد حسابداري (رويكردهاي هزينه يابي)|39016382|gj|مقاله در مورد حسابداري (رويكردهاي هزينه يابي),تحقيق درباره حسابداري (رويكردهاي هزينه يابي),پاورپوينت حسابداري (رويكردهاي هزينه يابي),پروژه حسابداري (رويكردهاي هزينه يابي)
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق در مورد حسابداري (رويكردهاي هزينه يابي) می باشد.

قسمتی از متن:
مقدمه
قيمت تمام شده يكي از ابعاد مهم در رقابت است. ايجاد تعادل اين مؤلفه با ساير ابعاد رقابت يعني كيفيت و زمان مستلزم اعمال مديريت بر آن است. براي اينكه بتواند از قيمت تمام شده در رويكردها و تكنيكهاي مختلف مديريت استفاده نمود، لازم است ابتدا قيمت تمام شده را به شكل صحيح و مناسب محاسبه نمود. محاسبه قيمت تمام شده مستلزم تخصيص هزينه هاي انجام شده به انواع محصولات توليدي شركت است كه به اين فرآيند اصطلاحاً هزينه هابي گفته مي شود. در اين بخش ابتدا رويكردهاي مختلف براي هزينه يابي ( محاسبه قيمت تمام شده) مورد بحث و بررسي و مقايسه قرار مي گيرند. و در ادامه هزينه يابي بر مبناي فعاليت و مباني آن تشريح مي گردد.
اشكال جديدي از اطلاعات بهاي تمام شده تحت عنوان هزينه يابي براي تحقق اهداف مديريت هزينه بكار برده مي شوند كه شناخت روشها و رويكردهاي هزينه يابي در محاسبه، درك و تحليل بهاي تمام شده ضروري و سودمند است.