تحقیق تاريخچه و سوابق ISO 9000

قسمتی از متن: اصل ارزيابي محصول از جنگ دوم جهاني آغاز شده است از سال 1943 كه متفقين كوشش هاي خود را در جنگ افزايش دادند تأمين تجهيزات در ارتش انگلستان دچار مشكلتحقیق تاريخچه و سوابق ISO 9000|39010750|gj|دانلود پروژه ISO 9000,دانلود تحقیق ایزو 9000,تحقیق رشته حسابداری,دانلود کار تحقیق ISO 9000,تحقیق در مورد استاندارد ایزو,دانلود پروژه در مورد استادارد ISO,استاندارد ایزو,استاندارد ISO,ISO 9000, سوابق ISO 9000
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق تاريخچه و سوابق ISO 9000 می باشد.

قسمتی از متن:
اصل ارزيابي محصول از جنگ دوم جهاني آغاز شده است از سال 1943 كه متفقين كوشش هاي خود را در جنگ افزايش دادند تأمين تجهيزات در ارتش انگلستان دچار مشكلات عديده اي گرديد . زيرا تهيه و تدارك مواد منفجره اي كه در جنگ استفاده مي شدند نه تنها كار بسيار حساسي بود بلكه تضمين كيفيت آنها به گونه اي كه به نحو مطلوبي مورد استفاده قرار گرفته و عمل نمايند نيز از اهميت ويژه اي برخوردار بود . به همين دليل دريافت كننده از يكسو قادر نبود باز خورد آني و يا مؤثري را مخابره نمايد و از سوي ديگر ممكن بود سلسله مراتب فرماندهي در سازمانهاي ارتشي نتوانند آنچه در كيفيت محصول منظور است به نحو شايسته اي ارائه دهند همچنين فشار توليدات نظامي بر توليدات كشوري تعدد زيادي كارگران توليد كننده بدون مهارت و تخصص عدم وجود يك سيستم كيفيت مؤثر و كارا كه جوابگوي نيازهاي پراكنده و گسترده در سطح بسيار زياد باشد موجب بروز معضلات و مشكلات فاجعه سازي ميگرديدند . در پايان آژانس تأمين تداركات نظامي انگلستان سري استانداردهائي كه تدوين نمود كه به طور كلي و عمومي نشانگر توانايي هاي سازمانهاي توليدي در ارائه محصولاتي با كيفيت ثابت و در حد بالائي بودند .

فهرست :
تاريخچه و سوابق ISO 9000
كليات ISO 9000
آشنايي با World Treaty Organization
آشنايي با اصول بيست گانه ايزو 9000 جزوه آموزشي
كاربرد ISO 9000
آشنايي با اصول 20 گانه ايزو ـ جزوه آموزشي
مزاياي اخذ گواهي ISO 9000
تعاريف استاندارد
چراISO 9000
مشخصات استانداردسازي
اصول بيست گانه ISO 9000
ـ سازمان بين المللي استاندارد
استانداردهاي تضمين كننده
استانداردهاي مديريت كيفيت
استاندارد هاي فن آوري كيفيت
(جدول نيازمندي هاي استاندارد تضمين كيفيت)
تعريف كنترل جامع (Tac)
كيفيت جامع يعني :
تعريف مديريت كيفيت جامع
تفاوتTac , Tam
ابزار مديريت كيفيت جامع
استاندارد BS5750 مدخل ورود ISO 9000 به Tam
Tam جهت گيري آينده ISO 9000
انواع استاندارد
« استاندارد ملي »(National Standard)
«استاندارد منطقه اي»(Regional Standard)
« استاندارد بين المللي »(International Standard)
استانداردهاي بين المللي سري ايزو 9000
1ـ مسئوليت مديريت (Management Responsibility)
2ـ سيستم كيفيت (Quality System)
3ـ بازنگري قرارداد (Contral Reriew)
4ـ كنترل طراحي(Design Control)
5ـ كنترل اسناد و داده ها (Document and Data Control)
6ـ خريد(Purchasing)
7ـ كنترل كالاي عرضه شده توسط مشتري(Control of Customer-Supplied Product)
8ـ شناسايي و قابليت رديابي كالا(Product Identification and Traceability)
9ـ كنترل فرآيند (Process Control)
10ـ بازرسي و آزمايش (Inspection and Testing)
11ـ كنترل تجهيزات بازرسي . اندازه گيري و آزمون
(Control of Inspection and Test Equipment)
12ـ وضعيت بازرسي و آزمون (Inspection and Test Status)
13ـ كنترل كالاي غير منطبق(Control of non – Conforming Product)
14ـ اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه(Cordrective and Preventive Actions)
15ـ جابه جايي ، انبارداري ، بسته بندي ، نگهداري و تحويل
(Handling, Storage , Packaging , Presevation and Delively )
16ـ كنترل سوابق كيفيت(Control of Quality Records)
17ـ مميزي داخلي كيفيت (Internal Quality Auits)
18ـ آموزش(Training)
19ـ خدمات(Servicing)
20ـ فنون آماري(Statistical Techniques)
استاندارد بين المللي ايزو 9002
استاندارد بين المللي ايزو 9003
استاندارد بين المللي ايزو9004
مزاياي سيستم هاي كيفيت ايزو 9000
روند اجرايي سيستم بر اساس ايزو 9000
خلاصه اقدامات و مراحل مورد نياز جهت دريافت گواهينامه مطابقت با استانداردهاي بين المللي ايزو 9000
نحوه دريافت گواهينامه تأييد كالا يا خدمات توسط شركتهاي توليدي و خدماتي
گسترش استانداردهاي بين المللي ايزو 9000 در جهان
استانداردهاي بين المللي سري ايزو 14000
چگونگي شكل گيري استانداردهاي سري ايزو 14000
اهداف و عناوين استانداردهاي سري ايزو 14000
يافتن قدرت رقابت بيشتر در بازار
انتقال تكنولوژي
استاندارد بين المللي ايزو 14001
تاريخچه تاسيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
وظايف موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
تدوين استانداردهاي ملي
اجراي استانداردهاي اجباري و نظارت بر آن
كنترل كيفيت كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري
كنترل كيفيت كالاهاي صادراتي مشمول استانداد اجباري
آزمايش و تطبيق نمونه كالا با استانداردهاي مربوط
تحليل مسائل و مشكلات گرفتن گواهينامه ISO9000
مشكلات اخذ گواهينامه ISO9000
مقايسه استقرار استانداردهاي ISO در كشورهاي در حال توسعه و پيشرفته
استقرار ISO در ايران بررسي بايدها و نبايدها
روش گرفتن گواهينامه EMS
مشكلات به ثبت رساندن سيستم و گرفتن گواهينامه ISO
طبقه بندي مشكلات دريافت گواهينامه
هركدام از شركتها در دريافت گواهينامه مشكلات متعددي داشته اند . اين مشكلات به شرح جدول زير
اطلاعات زيرنشان دهنده ميزان اهميت دريافت گواهينامه ايزو است
الف - دلائل براي دريافت گواهينامه
ب-منفعت هاي خارجي دريافت گواهينامه
منابع و مآخذ