تحقیق استاندارد حسابداري صورت هاي مالي تلفيقي و حسابداري‌ سرمايه‌ گذاري‌ در واحدهاي‌ تجاري‌ فرعي‌

تحقیق استاندارد حسابداري صورت هاي مالي تلفيقي و حسابداري‌ سرمايه‌ گذاري‌ در واحدهاي‌ تجاري‌ فرعي‌ مشخصات فایل: تحقیق استاندارد حسابداري صورتهاي مالي تلفيقي و حستحقیق استاندارد حسابداري صورت هاي مالي تلفيقي و حسابداري‌ سرمايه‌ گذاري‌ در واحدهاي‌ تجاري‌ فرعي‌|35017463|gj|صورتهاي مالي تلفيقي , تحقیق در مورد صورتهاي مالي تلفيقي , دانلود تحقیق صورتهاي مالي تلفيقي , دانلود رایگان تحقیق صورتهاي مالي تلفيقي , پروژه صورتهاي مالي تلفيقي , مقاله صورتهاي مالي تلفيقي , تحقیق حسابداری در مورد صورتهاي مالي تلفيقي , پروژه د,,,
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق استاندارد حسابداري صورت هاي مالي تلفيقي و حسابداري‌ سرمايه‌ گذاري‌ در واحدهاي‌ تجاري‌ فرعي‌ می باشد.

تحقیق استاندارد حسابداري صورت هاي مالي تلفيقي و حسابداري‌ سرمايه‌ گذاري‌ در واحدهاي‌ تجاري‌ فرعي‌

مشخصات فایل:
تحقیق استاندارد حسابداري صورتهاي مالي تلفيقي و حسابداري‌ سرمايه‌ گذاري‌ در واحدهاي‌ تجاري‌ فرعي‌
قالب بندی: فایل word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 55


بخشی از متن تحقیق:

مقدمـه‌

فرايند
تدوين‌ استانداردهاي‌ حسابداري، فرايندي‌ مستمر و پوياست‌ كه‌ در واكنش‌
به‌ تغيير شرايط‌ و تحولات‌ محيط‌ داخلي‌ و بين‌المللي‌ و با هدف ارتقاي
شفافيت گزارشگري مالي، تغيير و تجديدنظر در استانداردهاي‌ موجود يا تدوين‌
استانداردهاي‌ جديد را ايجاب‌ مي‌كند. در اين‌ فرايند يكي‌ از سياستهاي‌
اصلي‌ سازمان‌ حسابرسي‌ استفاده از استانداردهاي حسابداري مراجع حرفه‌اي
معتبر بويژه استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ حسابداري‌ در تدوين استانداردهاي
حسابداري با درنظرگرفتن شرايط داخلي کشور است.
در تجديد نظر اين‌
استاندارد، از استاندارد بين‌المللي حسابداري شماره 27 ”صورتهاي مالي
تلفيقي و جداگانه“ و نتايج تحقيقات انجام شده توسط کارشناسان مديريت تدوين
استانداردها استفاده شده است.
پيش‌ نويس‌ اين‌ استاندارد براي‌
نظرخواهي‌ عمومي‌ منتشر گرديد و تمام‌ نظرات‌ و پيشنهادات‌ دريافت‌شده‌ در
كميته‌ تدوين‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ بررسي‌ و اصلاحات‌ لازم‌ اعمال‌
گرديد و نهايتاً استاندارد توسط کميته فني تصويب شد.
اين‌ استاندارد پس‌
از بررسي‌ و تصويب‌ توسط‌ هيئت‌ عامل‌ سازمان‌ به‌ موجب‌ مصوبه‌ تيرماه
1385 مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ حسابرسي‌ لازم‌الاجرا شده‌ است‌.
اين‌
استاندارد با نظارت‌ جناب‌ آقاي‌ هوشنگ‌ نادريان‌ مديرعامل‌ و رئيس‌ هيئت‌
عامل‌ سازمان‌ حسابرسي‌ و توسط‌ كميته‌ تدوين‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ بـا
عضويت‌ (به‌ ترتيب‌ لفبـا) آقايان‌ايرج اکبريـه، دکتـر موسي بزرگ‌اصل،
کامـران بحريني، مهـدي شليلـه، مجتبي عليميرزايي، دکتر حسين کثيري و دکتر
رضا نظري و با پشتيباني گروه کارشناسي مديريت تدوين استانداردها (خانمها
دکتر ويدا مجتهدزاده و دکتر شهناز مشايخ و آقايان دکتر اميد پوحيدري، دکتر
علي رحماني،دکتر احمد مدرس و دکتر ساسان مهراني) تدوين شده است ...