تحقیق اصول حسابداري 1

تحقیق اصول حسابداري 1 مشخصات فایل: تحقیق اصول حسابداري 1 قالب بندی: فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 117 بخشی از متن تحقیق: موسسه بهروز تراز آزمايشي در تاريتحقیق اصول حسابداري 1|35016952|gj|اصول حسابداري 1, تحقیق در مورد اصول حسابداري 1, دانلود تحقیق اصول حسابداري 1, دانلود رایگان تحقیق اصول حسابداري 1, پروژه اصول حسابداري 1, مقاله اصول حسابداري 1, تحقیق حسابداری در مورد اصول حسابداري 1, پروژه در مورد اصول حسابداري 1, پایان نامه,,,
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق اصول حسابداري 1 می باشد.

تحقیق اصول حسابداري 1

مشخصات فایل:
تحقیق اصول حسابداري 1
قالب بندی: فایل word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 117


بخشی از متن تحقیق:

موسسه بهروز
تراز آزمايشي در تاريخ 31 خرداد ماه
كد حساب عنوان حساب بدهكار بستانكار
110
120
130
210
220
310
410
510
520
530 وجوه نقد
حساب‌هاي دريافتي
ملزومات
حسابهاي پرداختي
اسناد پرداختني
سرمايه
در‌آمد فروش
هزينه اجاره
هزينه تبليغات
هزينه آب و برق 1750
1230
270

4200
350
220


220
000/15
000/6
2630


23850 23850

تاريخ شرح مبادلات بدهكار بستانكار
2 شهريور

2 شهريور

3 شهريور

4 شهريور

5 شهريور

9 شهريور

12 شهريور

18 شهريور وجوه نقد
سرمايه‌هاي آقاي سعيدي
هزينه اجاره
وجوه نقد
تجهيزات
وجوه نقد
اثاثيه
حسابهاي پرداختي
ملزمات
حسابهاي پرداختي
وجوه نقد
درآمد خدمات
هزينة آب و برق
وجوه نقد
حسابهاي دريافتي
درآمد خدمات 000/12

500

000/3

3600

300

800

200

1700

1200

500

300

3600

300

800

200

1700

...