تحقیق بررسي طرح پيشنهادي دولت انگلستان براي حسابداري و گزارشگري مالي وابسته به بخش‌ ها

تحقیق بررسي طرح پيشنهادي دولت انگلستان براي حسابداري و گزارشگري مالي وابسته به بخش‌ ها مشخصات فایل: تحقیق بررسي طرح پيشنهادي دولت انگلستان براي حسابداري و گزارشتحقیق بررسي طرح پيشنهادي دولت انگلستان براي حسابداري و گزارشگري مالي وابسته به بخش‌ ها|35016949|gj|حسابداري و گزارشگري مالي, تحقیق در مورد حسابداري و گزارشگري مالي, دانلود تحقیق حسابداري و گزارشگري مالي, دانلود رایگان تحقیق حسابداري و گزارشگري مالي, پروژه حسابداري و گزارشگري مالي, مقاله حسابداري و گزارشگري مالي, تحقیق حسابداری در مورد حسابدا,,,
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق بررسي طرح پيشنهادي دولت انگلستان براي حسابداري و گزارشگري مالي وابسته به بخش‌ ها می باشد.

تحقیق بررسي طرح پيشنهادي دولت انگلستان براي حسابداري و گزارشگري مالي وابسته به بخش‌ ها

مشخصات فایل:
تحقیق بررسي طرح پيشنهادي دولت انگلستان براي حسابداري و گزارشگري مالي وابسته به بخش‌ ها، اصول و رويه‌ هاي تلفيق در بخش دولتي انگلستان
قالب بندی: فایل word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 21


بخشی از متن تحقیق:

اهم نكات مقاله :
اصلاح
حسابداري بخش دولتي در كشورهاي صنعتي به يكي از اجزاء قابل تشخيص در
مجموعه اصلاحات « بازار-محور» نوظهور در مديريت بخش عمومي تبديل شده
است.جنبة‌ كليدي اين اصلاحات،تبديل مبناي حسابداري از مبناي سنتي نقدي به
مبناي تعهدي مي‌باشد.مبناي تعهدي در حسابداري بخش خصوصي اين كشورها نيز بنا
به مجوز اصول پذيرفته شدة‌ حسابداري ازگذشته تا بحال بكار گرفته شده است.

در
اين مقاله با توجه به طرح پيشنهادي دولت انگلستان براي حسابداري و
بودجه‌بندي بر مبناي منابع( Resoure Accounting and Budgeting) ،به
موضوعاتي دررابطه با تلفيق اشاره ميشود كه هم با اهميت وهم مشكل زا
مي‌باشند پس از مرور تجربه بخش خصوصي در رابطه با تلفيق ،اين مقاله به
بررسي دقيق ساختار دولت مركزي انگلستان مي‌پردازد و در ادامه، دامنه محدود
تلفيق كه توسط خزانه داري انگلستان پيشنهاد شده است و به عنوان مبناي ايجاد
حسابهاي منابع وابسته به بخش‌ها (Departmental Resource Accounts) بكار
خواهد رفت،مورد انتقاد قرار مي‌گيرد.

در
اين مقاله همچنين توجه خواننده به ساختار پيچيدة‌ ارائه خدمات عمومي و
بسياري از كارهاي انجامي توسط سازمانهاي شبه عمومي ( quasi – public
organisations ) جلب خواهد شد.لازم به ذكر است كه سازمانهاي شبه عمومي هم
خارج از محدوده پيشنهادي براي بخش‌ها وهم خارج از محدوده حسابهاي ملي كل
دولت قرار دارند.و در خاتمه بايدگفت كه اين مقاله،موضوع مربوط به حسابهاي
كل دولت را مورد بررسي قرار نمي‌دهد.

1) پيشگفتار

در سالهاي اخير تغييرات با اهميتي در رابطه با حسابداري دولتي در كشورهاي
مختلف بوقوع پيوسته است.در انگلستان ،اين تغييرات در قالب مجموعه‌اي با
عنوان حسابداري وبودجه‌بندي بر مبناي منابع ( RAB) گنجانده مي‌شوند.مقاله
ايكه پيشرو داريد،گستره واشكال مختلف تلفيق با حسابداري وگزارشگري مالي
دولت بر مبناي تعهدي را مورد توجه قرارداده است ...