تحقیق ثبت رويدادهاي مالي در مدارك و دفاتر حسابداري

تحقیق ثبت رويدادهاي مالي در مدارك و دفاتر حسابداري مشخصات فایل: تحقیق ثبت رويدادهاي مالي در مدارك و دفاتر حسابداري قالب بندی: فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحاتحقیق ثبت رويدادهاي مالي در مدارك و دفاتر حسابداري|35016645|gj|ثبت رويدادهاي مالي در مدارك و دفاتر حسابداري, تحقیق در مورد ثبت رويدادهاي مالي در مدارك و دفاتر حسابداري, دانلود تحقیق ثبت رويدادهاي مالي در مدارك و دفاتر حسابداري, دانلود رایگان تحقیق ثبت رويدادهاي مالي در مدارك و دفاتر حسابداري, پروژه ثبت رويدا
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق ثبت رويدادهاي مالي در مدارك و دفاتر حسابداري می باشد.

تحقیق ثبت رويدادهاي مالي در مدارك و دفاتر حسابداري

مشخصات فایل:
تحقیق ثبت رويدادهاي مالي در مدارك و دفاتر حسابداري
قالب بندی: فایل word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 46


بخشی از متن تحقیق:

ثبت رويدادهاي مالي در مدارك و دفاتر حسابداري
اسناد و مدارك مثبته:

به اسناد و مداركي كه دلالت بر وقوع يك معامله يا رويداد مالي مشخص دارد،
«اسناد مثبته» گفته مي شود. مانند فاكتور فروش، رسيد بانكي، قبض آب و برق و
......
سند حسابداري:
برگه اي است كه اطلاعات مربوط به يك يا چند
رويداد مالي قبل از ثبت در دفاتر حسابداري، در آن نوشته مي شود و سپس بر
اساس اطلاعات مندرج در سند حسابداري دفاتر حسابداري تنظيم مي گردد.
دفاتر حسابداري:
كليه رويدادها در دفاتر حسابداري ثبت مي شوند. دفاتر حسابداري را مي توان به دو گروه تقسيم كرد:
گروه
اول، دفاتر رسمي يا قانوني، شامل دفتر روزنامه عمومي و دفتر كل مي باشد و
گروه دوم، دفاتر غير رسمي يا كمكي، كه شامل دفاتر تأمين و ساير دفاتر مورد
نياز حسابداران مي گردد.
۱- دفتر روزنامه عمومي: دفتري است كه كليه معاملات و رويدادهاي مالي يك واحد اقتصادي روزانه به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت مي شوند.
مثال)
خانم فضيلت اخيراً پس از كسب مجوزهاي لازم اقدام به تأسيس مؤسسه آموزش
زبان دانا كرده است و طي آبان ماه ۱۳۷۶فعاليت هاي زير در مؤسسه انجام شده
است.
۱۳ آبان ماه – افتتاح حساب جاري شماره 3520 بانك رفاه كارگران شعبه
وحدت و واريز 32000000 ريال به اين حساب بابت سرمايه مؤسسه دانا، در قبال
واريز اين مبلغ به حساب جاري مؤسسه دانا، بانك يك برگ رسيد بانكي به خانم
فضيلت تحويل داد ...