تحقیق آمار و نمونه گيري آماري

تحقیق آمار و نمونه گيري آماري مشخصات فایل: تحقیق آمار و نمونه گيري آماري قالب بندی: فایل word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 22 بخشی از متن تحقیق: فصل اول گاهي ممكنتحقیق آمار و نمونه گيري آماري|35006688|gj|تحقیق نمونه گيري آماري,تحقیق در مورد نمونه گيري آماري,دانلود تحقیق نمونه گيري آماري,پروژه نمونه گيري آماري, دانلود تحقیق آمار در مورد نمونه گيري آماري,بررسی نمونه گيري آماري,تحقیق آمار نمونه گيري آماري, مقاله نمونه گيري آماري, پایان نامه آمار
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق آمار و نمونه گيري آماري می باشد.

تحقیق آمار و نمونه گيري آماري

مشخصات فایل:
تحقیق آمار و نمونه گيري آماري
قالب بندی: فایل word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 22


بخشی از متن تحقیق:

فصل اول

گاهي
ممكن است جامعه ها يكدست و همگن نباشند و از طبقات مختلف تشكيل شده
باشند. يعني جامعه را مي‌توان به چند جزو تقسيم كرد،‌ به طور كه افراد
داخل هر بخش،‌ بسيار به هم نزديك باشند ولي اين بخشها با هم تفاوت بسيار
دارند.

هر يك از اين بخشها را يك «طبقه» مي‌نامند. براي مثال در
مطالعه وضع درآمد خانوارها،‌ با چنين شرايطي روبه رو هستيم . كه در بعضي
از خانوارها يك دست و همگن نيستند و براي بعضي آنها ممكن است درآمد حدود
پانصدهزار ريال در ماه خيلي دور از انتظار باشد و حال ممكن است درآمد بعضي
افراد به راحتي از پنج ميليون ريال تجاوز كند. با اين شرايط،‌ممكن است
جامعه را به طبقات با درآمد كم، ‌درآمد متوسط و درآمد بالا تقسيم كنيم.
در اين شرايط از هر طبقه،‌ يك نممونه انتخاب مي‌كنيم. ...