پاورپوینت فصل هشتم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی (مسأله استنتاج آماري)

دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع تحليل رگرسيون چند متغيره (مركب): مسأله استنتاج آماري، در قالب ppt و در 34 اسلاید، پاورپوینت فصل هشتم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی (مسأله استنتاج آماري)|34050742|gj|کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه حمید ابریشمی,کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی,کتاب مبانی اقتصاد سنجی حمید ابریشمی,دانلود کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه حمید ابریشمی,دانلود کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی,کتاب مبانی اقتصاد سنجی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پاورپوینت فصل هشتم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی (مسأله استنتاج آماري) می باشد.

دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع تحليل رگرسيون چند متغيره (مركب): مسأله استنتاج آماري،

در قالب ppt و در 34 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:


مقدمه
آماره t مربوط به پارامترها
مثال رابطه مصرف شخصي و درآمد قابل تصرف شخصي در ايالات متحده طي دوره 70-1956
آزمون فرضيه درباره ضرائب جزئي رگرسيون
آزمون معني‎دار بودن كلي رگرسيون نمونه
روش آناليز واريانس براي آزمون معنادار بودن كلي رگرسيون چندمتغيره (مركب) مشاهده شده: آزمون F
آزمون F
آزمون معني‎دار بودن كلي رگرسيون مركب: آزمون F
مدل رگرسيون k متغيره
آزمون معني‎داربودن كلي رگرسيون مركب برحسب 2R
اثر (سهم) «نموي» يا «نهايي» يك متغير توضيحي
چه وقت متغير جديدي را اضافه كنيم؟
آزمون برابري دو ضريب يك رگرسيون
روش حداقل‎ مربعات مقيد قيود تساوي خطي
روش آزمون t
روش آزمون F حداقل مربعات
آزمون عموميF
‎بيني با استفاده از رگرسيون چند متغيره (مركب)
‎بيني ميانگين: پيش‎بيني نقطه‎اي روي تابع رگرسيون جامعه اصلي (PRF)
خلاصهتوضیحات:
کتاب مبانی اقتصادسنجی تألیف دامودارگجراتی ترجمه دکتر حمید ابریشمی از جمله منابع مهم دروس اقتصادسنجی رشته اقتصاد در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد.


این فایل شامل پاورپوینت فصل هشتم این کتاب با موضوع تحليل رگرسيون چند متغيره (مركب):مسأله استنتاج آماري می باشد که در حجم 34 اسلاید، همراه با تصاویر زیبا و فرمول نویسی دقیق تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی توسط دانشجویان رشته اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد.