تحقیق مالي سيستم حسابداري در بيمه

دانلود تحقیق مالي سيستم حسابداري در بيمه، در قالب word و در 66 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: شرح دفاتر و فرم هاي مورد لزوم دفتر روزنامه حساب هاي عمومي دفتر تحقیق مالي سيستم حسابداري در بيمه|34045735|gj|سيستم حسابداري در بيمه,پروژه مالی سيستم حسابداري در بيمه,نرم افزار حسابداري در بيمه,سيستم حسابداري در شرکت بيمه,سيستم حسابداري بيمه ایران,سيستم حسابداري در بيمه,برنامه حسابداري بيمه,دانلود پروژه سيستم حسابداري در بيمه
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق مالي سيستم حسابداري در بيمه می باشد.

دانلود تحقیق مالي سيستم حسابداري در بيمه،

در قالب word و در 66 صفحه، قابل ویرایش، شامل:


فصل اول: شرح دفاتر و فرم هاي مورد لزوم
دفتر روزنامه حساب هاي عمومي
دفتر كل
دفتر معين
دفتر اعتبارات
دفتر اثاثيه و اموال
دفتر صندوق
فرم هاي مورد نياز در واحدها
سند حسابداري
موازنه حساب
دستور پرداخت
دستور پرداخت نقدي
دستور پرداخت چك
برگه دريافت وديعه
برگه رسيد انبار
حواله انبار
صورت آمار داروي مصرفي روزانه
فرم آمار مصرفي ماهيانه
فرم صورت مجلس موارد اختلاف اجناس تحويلي با حواله


فصل دوم: طبقه‌ بندي حساب ها
گروه ذخائر
گروه اموال غيرمنقول و منقول و امتيازات
گروه اشخاص
گروه وجوه
گروه درآمدها
گروه روابط
گروه حساب هاي انتظاري


فصل سوم: تشريح حساب ها
گروه ذخائر

1- ذخائر قانوني
2- ذخائر استهلاك
گروه اموال غيرمنقول- منقول- امتيازات
1- اموال غيرمنقول
2- اموال منقول
3- حساب انبار و موجودي های جنسي
عمليات حسابداري انبار مواد مصرفي و خوراك و انبار داروئي
اجناس ارسالي از بيمارستان ها به درمانگاههاي تابعه
خروج اجناس از انبار براي مصارف داخلي
اجناس مرجوعي از قسمت هاي مختلف واحد مراكز درماني به انبار واحد درماني
اجناس انتقالي و يا مرجوعي از قسمت هاي درمانگاه هاي وابسته داراي حسابداري مستقل به بيمارستان ها
اجناس و كالاهاي اهدائي
ضايعات
حساب انبار اثاثيه اداري و ملزومات پزشكي
حساب امتيازات
گروه اشخاص
حساب اشخاص (بدهكاران و بستانكاران)
گروه وجوه
صندوق
تنخواه گردان
قبوض درماني
بانك ها
گروه درآمدها
درآمد حاصله از ارائه خدامات درماني به غيربيمه‌ شدگان
درآمد حاصله از موسسات طرف قرارداد
درآمد حاصل از كمك و هدايا
ساير درآمدها
درآمدهاي تحصيل نشده
گروه هزينه‌‌ها
بخش اول: هزينه‌ هاي درمان مستقيم واحدهاي درماني تحت مالكيت و استيجاري
بخش دوم : هزينه‌ هاي درماني مستقيم بيمارستانهاي عمومي طرف قرارداد
بخش سوم: هزينه‌ درمان غيرمستقيم طرف قرارداد
بخش چهارم: هزينه‌هاي درمان اورژانس
گروه روابط
1- تراز افتتاحيه
2- حساب رابط
3- حساب درآمد و هزينه نهايي درمان
حساب تراز اختتاميه
گروه حساب هاي انتظامي و طرف حساب هاي انتظامي
بخش چهارم تلفيق حساب ها