تحقیق بررسي موانع بهره گيري از تكنولوژي آموزشي در فرآيند تدريس و يادگيري

دانلود تحقیق با موضوع بررسي موانع بهره گيري از تكنولوژي آموزشي در فرآيند تدريس و يادگيري، در قالب word و در 107 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: بيان مسأله و طتحقیق بررسي موانع بهره گيري از تكنولوژي آموزشي در فرآيند تدريس و يادگيري|34042008|gj|تكنولوژي آموزشي ,تحقیق در مورد تكنولوژي آموزشي , موانع بهره گيري از تكنولوژي آموزشي, موانع بهره گيري از تكنولوژي آموزشي در تدریس, موانع بهره گيري از تكنولوژي آموزشي در یادگیری, تحقیق موانع بهره گيري از تكنولوژي آموزشي, روش های تدریس
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق بررسي موانع بهره گيري از تكنولوژي آموزشي در فرآيند تدريس و يادگيري می باشد.

دانلود تحقیق با موضوع بررسي موانع بهره گيري از تكنولوژي آموزشي در فرآيند تدريس و يادگيري،
در قالب word و در 107 صفحه، قابل ویرایش، شامل:


فصل اول: بيان مسأله و طرح پژوهش
مقدمه
بيان مسأله
اهداف تحقيق
اهميت و ضرورت تحقيق
سؤالات ويژۀ تحقيق
تعريف عملياتی واژه‌ها


فصل دوم: پيشينه و ادبيات تحقيق
دلايل مقاومت معلمان در برابر تكنولوژي آموزشي
گذري بر تحقيقات صورت گرفته
ادبيات تحقيق
تاريخچه تكنولوژي آموزشي در جهان
تاريخچه تكنولوژي آموزشي در ايران
طراحي منظم آموزشي
تعريف طراحي منظم آموزشي
جايگاه طراحي آموزشي
الگوي طراحي منظم آموزشي
مواد و وسايل كمك آموزشي
نقش مواد و وسايل آموزشي در تدريس و يادگيري
تكنولوژيست آموزشي كيست و چه مي‌كند؟


فصل سوم: متدلوژي يا روش اجرا
مقدمه
نوع تحقيق
جامعه آماري
نمونه آماري
ابزار گردآوري اطلاعات
روش آماري جهت تحليل داده‌ها
روش انجام آزمون


فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته‌های پژوهش
مقدمه
الف: تجزيه و تحليل توصيفی داده‌ها
ب: تجزيه و تحليل سوالات ويژه تحقيق


فصل پنجم:
محدوديت‌های تحقيق
پيشنهادهای مبتنی بر يافته‌های تحقيق
پيشنهادهای محقق
خلاصه پژوهش
مهم‌ترين يافته‌های تحقيق
فهرست منابعبخشی از متن تحقیق:

مقدمه:
تکنولوژی آموزشی در عرصه های متعدد کارايي خود را نشان داده است. هر فرد، سازمان يا نهادی که از روش‌های پيشنهادی علم تکنولوژي آموزشی بهره گرفته، بيش از پيش بر بهره‌وری و اثربخشی خود افزوده است.


تکنولوژی آموزشی در آموزش و پرورش به سان چراغی است که در پيش پای روندگان راه آموزش نهاده است، تا با پرتوافکنی خود راه‌های ناشناخته و تاريک را روشن سازد. در جهان امروز ...