پروژه آماري مطالعات درسي و غيردرسي به صورت پرسشنامه اي

دانلود پروژه آماري مطالعات درسي و غيردرسي به صورت پرسشنامه اي، در قالب word و در 17 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمه جمع آوري داده ها تجزيه و تحليل داده ها محاسباپروژه آماري مطالعات درسي و غيردرسي به صورت پرسشنامه اي|34024495|gj|پروژه آماري مطالعات درسي,پروژه آماری مطالعات غيردرسي,پروژه آماری مطالعات,دانلود پروژه آماري مطالعات درسي,دانلود پروژه آماری مطالعات غيردرسي,دانلود پروژه آماری مطالعات,پروژه آماری مطالعات رایگان,دانلود پروژه آماری مطالعات رایگان
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پروژه آماري مطالعات درسي و غيردرسي به صورت پرسشنامه اي می باشد.

دانلود پروژه آماري مطالعات درسي و غيردرسي به صورت پرسشنامه اي،

در قالب word و در 17 صفحه، قابل ویرایش، شامل:


مقدمه

جمع آوري داده ها

تجزيه و تحليل داده ها

محاسبات آماري

نمودارها

نتيجه گيري

بررسي مشکلاتمقدمه پروژه:

هدف اين تحقيق، بررسي ميزان تمايلات دانش آموزان در انتخاب رشته تحصيلي خود است. براي بسياري ازدانش آموزان انتخاب رشته مسئله مهمي است. چون آنها با اين عمل خود تا حدي سرنوشت خودشان راتعيين مي کنند و نشان مي دهند که دوست دارند درآينده در چه قشري از جامعه قرار بگيرند و سايرا فراد جامعه، چه ديدي نسبت به آنها داشته باشند.

بسياري ازدانش آموزان در انتخاب رشته تحصيلي خود ترديد دارند و نمي دانند در اين مورد چه کنند. به همين دليل به سوي کساني مانند معلمان، پدر و مادر و مشاوران و غيره که در اين رشته تجربياتي دارند، کشيده مي شوند تا از تجربه آنان نيز استفاده کنند. ولي بعضي دانش آموزان که در رشته خاصي استعداد دارند و آن رشته را براي خود بر مي گزينند و کمتر ديده شده است که کسي به رشته اي علاقه داشته باشد و در آن رشته شکست بخورد.

درانتخاب رشته، بعضي دانش آموزان هستند که به اجبار والدين خود مجبور به انتخاب رشته اي مي شوند که بدان علاقه اي ندارند و وقتي از اين والدين علت اين کار را سوال مي کنيم، مي گويند: شما در اين کارتجربه اي نداريد و صلاح کار خود را نمي دانيد، آيا چنين است؟ تحقيقات در اين مورد نشان مي دهد که اکثر اين دانش آموزان در رشته خود شکستي را متحمل مي شوند.


من تحقيق خود را با توزيع پرسشنامه بين دانش آموزان آغازکردم. در اين رابطه داده ها جمع آوري شده و مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار گرفتند. در اين بررسي، از محاسبات آماري، نمودارها و نيز محاسبات احتمالات شرطي استفاده شد.