تحقيق تعاريف و تنظيم داده هاي آماري

دانلود تحقيق با موضوع تعاريف و تنظيم داده هاي آماري، در قالب word و در 47 صفحه، قابل ویرایش، شامل: تعاريف و توزيع هاي آماري تعریف آمار واریانس خواص واريانس انحرتحقيق تعاريف و تنظيم داده هاي آماري|34009542|gj|داده هاي آماري,تعریف داده هاي آماري,تنظیم داده هاي آماري,تحقیق داده هاي آماري,مقاله داده هاي آماري,پاورپوینت داده هاي آماري,کاربرد داده هاي آماري,انواع داده هاي آماري,شناخت داده هاي آماري,روشهای داده هاي آماري
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقيق تعاريف و تنظيم داده هاي آماري می باشد.

دانلود تحقيق با موضوع تعاريف و تنظيم داده هاي آماري،
در قالب word و در 47 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

تعاريف و توزيع هاي آماري
تعریف آمار
واریانس
خواص واريانس
انحراف معیار
ضريب همبستگي
استاندارد كردن ضريب همبستگي
و ...


بخشی از متن تحقیق:
قبل از آنكه علم آمار تعريف گردد لازم است كمي راجع به تاريخچه آن سخن به ميان بيايد تاريخچه علم آماررا مي توان از بدو تشكيل دولتها آغاز كرد، زيرا كلمه آمار Statusticesاز كلمه State به معني دولت گرفته شده است. دولتهاي اوليه نيز براي پي بردن به سلطه و قلمروخود احتياج به آن داشتند. البته در آن زمان منظور از آمار ارقام و اطلاعات مورد نياز دولتها براي گرفتن ماليات و سربازي و ساير امور مربوطه به كشورداري و سياست بوده است.
از چند هزار سال قبل از مسيح در كشورهاي مصر و چين و هندوستان قديم سرشماري نفوس و همچنين اندازه ميزان - دارائي تحت نفوذ دولتها انجام گرديده است و يا اينكه اغلب به طور ناقص انجام گرديده است ، با اين حال همين شمارشهاي ابتدائي پايه و اساس آمار امروزي را بنيان نهاده است ولي تقريباً در نيم قرن اخير همراه با ساير علوم ، علم آمار نيز سير صعودي را پيموده و گاهي پيشتاز و پيش قراول بعضي از علوم بوده است ، كه با استفاده از آن بود كه اغلب علوم چند برابر سرعت سير عادي خود را گرفتند ، زيرا روشها و فنوني كه براي تحقيقات علمي ضروري هستند از علم آمار بدست مي‌آيد ، بخصوص در علوم فيزيكي و زيست شناسي و اجتماعي و اقتصادي بكار برده مي شود . ناگفته نماند گاه ممكن است كه يك روش معين تنها به منظور استفاده در يك رشته خاص پژوهش علمي طرح ريزي شده باشد . اين بدان معني نيست كه در آن رشته بخصوص آمار كاربرد زيادي دارد.
از آنجائيكه علم آمار ريشه و علايقش به كليه علوم بشري رسيده است، امروزه در تمامي دانشگاههاي جهان در اكثر رشته هاي مختلف دانشگاهي اعم از رشته هاي پزشكي، فني، كشاورزي و برنامه ريزي و… تدريس مي شود. براي آنكه هدف اين درس بهتر معلوم شود، لازم است بدواً علم آمار را تعريف نمائيم.
حال چند تعريف را از بين كليه تعاريف كه جامع تر به نظر مي آيد بيان مي كنيم. لازم به تذكر است كه براي علم آمار تعاريف زيادي شده است.
- آمار علمي است كه خواص جامعه را مورد بررسي قرار مي دهد.
- آمار علمي است كه مشخصات جامعه ها را به صورت كمي ولي بادر نظراوضاع كيفي آنها مورد بررسي قرار ميدهد.