تاثیر هموارسازی سود بر روی کیفیت سود

دانلود تحقیق با موضوع ، در قالب word و در 136 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه بیان مساله اهداف تحقیق دلایل اهمیت و ضرورت تحقیق فرضیه ها فرضیتاثیر هموارسازی سود بر روی کیفیت سود|34008284|gj|تاریخچه هموارسازی سود,هموارسازی ساختگی,ویژگی های سیستم اقتصادی,تاثیر هموارسازی سود بر روی کیفیت سود,تحقیق تاثیر هموارسازی سود بر روی کیفیت سود,مقاله تاثیر هموارسازی سود بر روی کیفیت سود,هموارسازی سود تقسیمی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تاثیر هموارسازی سود بر روی کیفیت سود می باشد.

دانلود تحقیق با موضوع ،

در قالب word و در 136 صفحه، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه


بیان مساله


اهداف تحقیق


دلایل اهمیت و ضرورت تحقیق


فرضیه ها


فرضیه های فرعی


روش تحقیق


قلمرو تحقیق


قلمرو زمانی تحقیق


قلمرو مکانی


قلمرو موضوعی تحقیق


جامعه و نمونه آماری تحقیق


روش و ابزار گردآوری اطلاعات


روش تجزیه و تحلیل اطلاعات


تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق


خلاصه‌ فصلفصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق


پیش گفتار


مفاهیم ومبانی نظری و پیشینه هموارسازی سود


سود مورد انتظار (عادی یا هدف)


تاریخچه هموارسازی سود


تعریف و تبیین پدیده هموارسازی سود


انواع هموارسازی سود


هموارسازی طبیعی


هموارسازی واقعی


هموارسازی ساختگی


تفاوت مدیریت سود و هموارسازی سود


انگیزه ها واهداف هموارسازی سود


انگیزه افزایش رفاه مدیریت


انگیزه افزایش رفاه سهامداران


انگیزه تسهیل قابلیت پیش بینی سود


اندازه شرکت


مدل ایمهاف


مدل ایکل


عوامل موثر بر هموارسازی سود


نوع صنعت


پراکندگی سهامداران


سودآوری شرکت


ابزارها و روش های هموارسازی سود


هموارسازی از طریق دستکاری در فرآیند کسب عایدات و شناسایی درآمد


هموارسازی از طریق حسابداری دارایی های نامشهود و مخارج انتقالی به دوره های آتی


هموارسازی از طریق نحوه برخورد با درآمدها و هزینه های غیر عادی


هموارسازی سود از طریق حسابداری ذخایر


هموارسازی از طریق حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات


شناخت مخارج بعدی اموال، ماشین آلات و تجهیزات


مبلغ استهلاک پذیر (مبنای استهلاک)، عمر مفید دارایی و روش های استهلاک


مبلغ استهلاک پذیر (مبنای استهلاک)


روش های گزینه ای برای محاسبه استهلاک دارائی های ثابت


هموار نمودن سود از طریق حسابداری موجودی های مواد و کالا


هموارسازی سود از طریق زمانبندی در شناخت هزینه ها


انعطاف پذیری مقررات حسابداری


نقص یا کمبود قوانین و مقررات


مدیریت و آزادی عمل در برآورد و تصمیم گیری بر مبنای قضاوت های شخصی


زمانبندی معاملات


استفاده از معاملات صوری


طبقه بندی مجدد و نمایش اعداد مالی


خصوصیات روش های هموارسازی سود


هموارسازی سود به عنوان یکی از یافته‌های روش اثباتی در حسابداری

مفاهیم و مبانی نظری و پیشینه درماندگی مالی (ورشکستگی)


تعریف ورشکستگی


دلایل ورشکستگی


ویژگی های سیستم اقتصادی


رقابت


نوسانات تجاری


تامین مالی


تصادفات


مراحل ورشکستگی


استانداردهای حسابداری و حسابرسی ایران در ارتباط با تداوم فعالیت


الف- نشانه های مالی


ب- نشانه های عملیاتی


ج- سایر نشانه هافصل سوم: تحقیقات انجام شده


تحقیقات انجام شده در خارج از کشور


تحقیقات انجام شده در داخل کشورفصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها


مقدمه


مدل میانگین قدر مطلق تغییرات واقعی متغیر از روند خویش جهت شناسایی و تفکیک شرکت های هموارساز واقعی سود


مدل ایکل برای شناسایی و تفکیک شرکت های هموارساز ساختگی سود


یافته های توصیفی


آزمون نرمال بودن داده ها


ضریب همبستگی پیرسون


مفهوم معنی داری در همبستگی


آزمون دوربین- واتسن


آزمون هم خطی


آزمون نرمال بودن خطاها


آزمون فرضیه ها


آزمون فرضیه اصلی اول


آزمون فرضیه اصلی دوم


نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی دوم


آزمون فرضیه اصلی سوم


خلاصه آزمون فرضیه ها


خلاصه فصلفصل پنجم: تفسیر یافته ها، نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه


تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها


نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول


نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم


نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول


نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم


نتیجه آزمون فرضیه اصلی سوم


جمع بندی نتایج


پیشنهادات حاصل از تحقیق


پیشنهادات مبتنی بر فرضیه ها


یشنهاد برای تحقیقات آتی


خلاصه فصلمنابع:

منابع فارسی


منابع لاتین
بخشی از متن تحقیق:

مدیران به عنوان تهیه کنندگان صورت های مالی، با وقوف کامل بر وضعیت مالی شرکت و با برخورداری از سطح آگاهی بیش تر نسبت به استفاده کنندگان صورت های مالی از یک طرف و افزایش اطلاعات مدیران راجع به روش ها و دستورالعمل های حسابداری، همگام با قدرت گرفتن بازارهای سرمایه و همچنین انعطاف پذیری اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری از طرفی دیگر، منجر به ایجاد انگیزه های بیش تر در مدیران جهت ارائه تصویری مطلوب از وضعیت مالی واحد تجاری از طریق پدیده نوظهوری به نام مدیریت سود گردیده است (جوادیان کوتنایی، ۱۳۷۹).
مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت در فرآیند تعیین سود که غالباً در راستای اهداف دلخواه مدیریت می باشد، اطلاق می گردد (وایلد و همکاران ، ۲۰۰۱). بر طبق مفاهیم نظری گزارش گری مالی ایران، هدف از صورت های مالی ارائه اطلاعات تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری واحد تجاری است که برای طیف گسترده ای از استفاده کنندگان صورت های مالی و اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. هم چنین طبق مفاهیم نظری گزارش گری مالی ایران، اطلاعاتی مفید خواهد بود که دارای خصوصیات و ویژگی های معینی باشد که این خصوصیات و ویژگی های معین را خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری می نامند که در جهت افزایش کیفیت گزارش گری مالی و برای سودمندی در تصمیم گیری لازم و ضروری است (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، ۱۳۸۶). در این میان، سود خالص به عنوان یکی از مهم ترین اقلامی است که در گزارش های مالی تهیه و ارائه گردیده و دارای کاربردهای متفاوتی در حسابداری و گزارش گری مالی می باشد. معمولاً سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات، عاملی برای تدوین سیاست های تقسیم سود و راهنمایی برای سرمایه گذاری و تصمیم گیری و بالاخره عاملی برای پیش بینی به شمار می رود. محاسبه سود خالص بنگاه اقتصادی متأثر از روش ها و برآوردهای حسابداری است، بدین لحاظ امکان دست کاری سود توسط مدیریت وجود دارد. پژوهش ها نشان داده است که نوسان کم و پایداری بیشتر سود حکایت از کیفیت آن دارد، به این ترتیب سرمایه گذاران با اطمینان خاطر بیش تری، اقدام به سرمایه گذاری در سهام آن شرکت هایی می کنند که روند سود باثبات تری داشته باشند. لذا، از آن جایی که سود به عنوان یکی از مهم ترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش بنگاه اقتصادی تلقی می گردد، بنابراین موضوع کیفیت سود مورد توجه پژوهش گران و دست اندرکاران حسابداری و مدیریت سرمایه گذاری قرار گرفته است (اسماعیلی، ۱۳۸۴).