دانلودپروژه مالی اصول انبارداري 80 ص

نام فایل : پروژه مالی اصول انبارداري 80 ص فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید : 61 حجم : 47 مگابایت عنوان درس: پروژه مالي موضوع پروژه: اصول انبارداري تعريف و اصطلاحاتدانلودپروژه مالی اصول انبارداري 80 ص|2053814|gj|دانلودپروژه مالی اصول انبارداري 80 ص
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع دانلودپروژه مالی اصول انبارداري 80 ص می باشد.

نام فایل : پروژه مالی اصول انبارداري 80 ص

فرمت : .doc

تعداد صفحه/اسلاید : 61

حجم : 47 مگابایت


عنوان درس:
پروژه مالي

موضوع پروژه:
اصول انبارداري

تعريف و اصطلاحات:
1_

تعريف اموال
چيزي كه قابل تملك، مبادله و ارزش باشد اصطلاحاً مال گفته مي شود. به
موجب آيين نامه اموال دولتي :(كليه اموالي نه در تصرف مالكانه وزارتخانه
يا مؤسسه دولتي بوده يا به نحوي ازآنجا به تصرف مالكانه انها درآيد ، به
عنوان اموال دولتي محسوب مي شود.)
.........................................................................................
2_
اموال غير منقول
اموالي كه غير قابل حمل و انتقال باشد، به نحوي كه حمل و جابجايي آن
موجب خرابي آن مال گردد اموال غير منقول ناميده مي شود.
.........................................................................................
3_
اموال منقول

اموالي كه نقل آن از محلي به محل ديگر بدون اينكه لطمه اي به آن وارد شود
امكان پذير باشد در رديف اموال منقول قرار مي گيرد.
.........................................................................................
به موجب همين آيين نامه اموال اموال منقول به
دو دسته
تقسيم مي شود:
الف-
...