تحقیق درباره جرايم و قوانين و مجازاتهاي اطلاعاتي و رايانه‌اي

این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 66 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده تحقیق درباره جرايم و قوانين و مجازاتهاي اطلاعاتي و رايانه‌اي|1830340|gj|تحقیق درباره جرایم و قوانین و مجازاتهای اطلاعاتی و رایانه‌ای,مجازاتهای اطلاعاتی و رایانه‌ای,قوانین و مجازاتهای اطلاعاتی و رایانه‌ای
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق درباره جرايم و قوانين و مجازاتهاي اطلاعاتي و رايانه‌اي می باشد.

این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 66 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید.

لینک دانلود پایین صفحه

اين نوع فعاليت عبارت است از دستيابي به سيستم‎ها و برنامهغةاي كامپيوتري با استفاده از ويروس، كرم، يا بمب‎هاي منطقي.ايجاد خسارت از طريق پاك كردن، صدمه زدن، مخدوش نمودن يا موقوف‎سازي داده‎ها يا برنامه‎هاي كامپيوتري انجام مي‎شود.

تخريب داده‎ها گاه نتيجة حملة فيزيكي به تأسيسات كامپيوتري است. اين‎گونه اعمال معمولاً از طريق روشهاي كامپيوتري و تكنيكي صورت مي‎گيرد (مثلاً به وسيلة‌ ويروس‎هاي كامپيوتري يا بمب‎هاي منطقي زماني) برنامه‎هاي ويرويسي به تكثير و برنامه‎هاي فايل مي‎پردازد و تخريب زيادي را به همراه دارد.[1] در ادامه به توضيح مختصري راجع به ويروس‎ها، كرمها و بمبهاي منطقي مي‎پردازيم:

ويروس

ويروس نوعي كد برنامه است كه خود را به برنامه‎‎هاي مجاز چسبانده به ديگر برنامه‎هاي كامپيوتر منتقل مي‎شوند. ويروس مي‎تواند از طريق يك قطعه مجاز نرم‎افزاري كه به ويروس آلوده شده به سيستم كامپيوتر وارد مي‎شود.

كرم

كرم نيز به طريق ويروس ايجاد مي‎شوند تا با نفوذ در برنامه‎هاي داده‎پردازي مجاز، داده‎ها را تغيير داده يا نابود سازد اما تفاوت كرم با ويروس اين است كه كرم تكثير نمي‎شود. به عنوان مثال در پزشكي، كرم را مي‎تو.ان به غدة خوش خيم و ويروس را به غدة بدخيم تشبيه كرد. با استفاده از برنامة تخريبي كرم مي‎توان به كامپيوتر يك بانك دستور داد كه وجوه موجود در بانك را به طور دائم به يك حساب غيرمجاز منتقل كند.

بمب منطقي

بمب منطقي را بمب ساعتي نيز مي‎گويند، يكي از روشهايي كه به كمك آن مي‎توان دست به سابوتاژ كامپيوتري زد، بمب منطقي است. برخلاف ويروس و كرم، كشف بمب منطقي پيش از انفجار آن كار بسيار سختي است و بمب منطقي از سيار ترفندهاي كامپيوتري خسارت بيشتري را به همراه دارد.

سابوتاژ كامپيوتري و اخاذي كامپيوتري

كليه عمليات كامپيوتري كه به منظور تختل ساختن عملكرد عادي سيستم، به حساب مي‎آيد سابوتاژ كامپيوتري مي‎گويند.[2] سابوتاژ كامپيوتري وسيله‎اي است براي تحصيل مزاياي اقتصادي بيشستر نسبت به رقيبان. سابوتاژ براي پيش‎برد فعاليتهاي غيرقانوني تروريست‎ها و يا براي سرقت داده‎ها و برنامه‎ها به منظور اخاذي نيز به كار گرفته مي‎شود.


[1] - Computer related crimes: united kingdom report – pc-cy-cdpc-ce 1991.

[2] - سازمان ملل «نشرية سياست جنائي» ، (ش 44=-43-1994) ترجمة دبيرخانة ‌شوراي عالي انفورماتيك – سازمان برنامه و بودجه كشور، جلد اول، مرداد 1376، ص 32.