تحقیق درباره شکل گيري مديريت

این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 13 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده تحقیق درباره شکل گيري مديريت |1711517|gj|تحقیق درباره شکل گیری مدیریت , مدیریت ,شکل گیری مدیریت
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق درباره شکل گيري مديريت می باشد.

این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 13 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید.

لینک دانلود پایین صفحه

دراکر، که شکل گيري مديريت در قرن بيستم را نقطه عطفي در تاريخ اجتماعي بشر مي داند، مي گويد ، هيچ : نهاد نو و پيشروي در تاريخ بشر وجود ندارد که مانند مديريت بتواند انکار ناپذيري خود را در قرن بيستم ثابت کند . مديريت روح اصلي قرن حاضر است. زيرا به طور مستقيم (باروري) منابع را بر عهده دارد. نياز به مديران ، و مديريت به اين دليل است که آنها مي توانند منابع سازمان نيافته اي چون انسان ، ماشين و سرمايه را به مجموعه اي مفيد و موثر تبديل کنند .

تحقيقات انجام شده درباره کشورهاي در حال توسعه غالباً نشان مي دهد . که برنامه ها و طرحهاي توسعه به علت فقدان قابليت هاي رهبري و مديريت و به عبارت ساده به علت «سوء مديريت» با عدم موفقيت روبه رو مي شوند . بر عکس قابليت هاي رهبري و مديريت در کشورهاي توسعه يافته تا حدود بسيار زيادي ساختار نهادي و نظام يافته پيدا کرده است .

به عبارت ديگر مديريتها و نه «مديران » هدايت کننده فرآيندهاي سازمان هستند.

توسعه روز افزون ابعاد مختلف سازمانهاي صنعتي به ويژه در بعد تکنولوژي و تغيير و تحولات بي سابقه ، که پيامد زندگي در عصر حاضر است ، و همچنين ملاحظه روند پر شتاب اين دگرگوني ها ، به صراحت اين پيام را عرضه مي دارد که براي حفظ وضع موجود و جايگاه سازمان ها در جامعه ، راه و روش هاي به کار گرفته شده پيشين ، در آينده ، کارآمدي لازم را نخواهد داشت و نحوه اداره سازمان ها در سطوح مختلف مديريت نيازمند تغير و تحول اساسي است . از جمله سطوح مهم و اساسي مديرت سازمان ها سطح رؤسا و سرپرستان مي باشد . نقش سرپرستان در مؤسسات توليدي و خدماتي از اهميت بالايي برخوردار است .