تحقیق در مورد حسابداري مديريت محيطي

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 17 صفحه قسمتی از متن .doc : حسابداري مديريت محيطي متحقیق در مورد حسابداري مديريت محيطي |1563578|gj|تحقیق در مورد حسابداری مدیریت محیطی ,حسابداری مدیریت محیطی,دانلود تحقیق در مورد حسابداری مدیریت محیطی ,حسابداری,مدیریت,محیطی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق در مورد حسابداري مديريت محيطي می باشد.

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 17 صفحه

قسمتی از متن .doc :

حسابداري مديريت محيطي

محتوي مقاله شامل موارد زير مي باشد:

حسابداري مديريت محيطي چيست؟

موارد كاربردي و فايده هاي حسابداري مديريت محيطي چيست؟

مزاياي نهفته حسابداري مديريت محيطي در صنعت چيست؟

مزاياي نهفته حسابداري مديريت محيطي براي دولت چيست؟

مزاياي نهفته حسابداري مديريت محيطي براي جامعه چيست؟

چرا حسابداري مديريت محيطي توسعه يافت؟

بازنگري حسابداري مديريت محيطي: حسابداري مديريت محيطي چيست؟

حسابداري مديريت محيطي اصطلاح گسترده اي است كه همانند زير در چندين متن مختلف استفاده ميشود:

انواع حسابداري عمومي

حسابداري مديريت:

كاربرد هزينه و اطلاعات ديگر را براي تصميم گيري در يك سازمان تشخيص ، گردآوري، برآورد و تحليل مي كند.

حسابداري مالي:

گسترش و گزارش اطلاعات مالي توسط يك سازمان براي قسمتهاي خارجي ( مانند بانكها، صاحبان سهام) را برعهده دارد.

حسابداري ملي:

گسترش اقتصادي و اطلاعات ديگر براي توصيف درآمد ملي و سلامت اقتصادي را برعهده دارد.

انواع حسابداري محيطي

حسابداري مديريت محيطي:

حسابداري مديريت توجه اصلي اش به جريان اطلاعات مربوط به مواد و انرژي و اطلاعات هزينه محيطي مي باشد.

حسابداري مالي محيطي:

حسابداري مالي به گزارش هزينه هاي بدهي محيطي و ديگرهزينه هاي مهم محيطي مي پردازد.

حسابداري ملي محيطي:

حسابداري در سطح ملي به جريانهاي منابع طبيعي، هزينه هاي محيطي و هزينه هاي خارجي مي پردازد.

اطلاعات مربوط به اين وب سايت توجه اصلي اش به وابستگي حسابداري محيطي به عنوان ابزار حسابداري مديريت براي تصميمات داخلي واحد تجاري مي باشد، همچون حسابداري مديريت محيطي.

حسابداري مديريت محيطي را مي توان بعنوان تشخيص ، گردآوري ، برآورد ، تحليل ، گزارش داخلي و كاربرد جريان اطلاعات مربوط به انرژي و مواد ، اطلاعات مربوط به هزينه هاي محيطي و اطلاعات مربوط به هزينه هاي ديگر براي هردو تصميمات محيطي و متعارف در يك سازمان تعريف كرد.

نكات اصلي قابل يادداشت عبارتند از:

حسابداري مديريت محيطي بر هزينه هاي داخلي شركت تاكيد دارد وتوجهي به هزينه هاي خارجي مربوط به اشخاص ، اجتماع يا محيط كه شركت از لحاظ قانوني مسئول آنها نيست ندارد.

حسابداري مديريت محيطي تمركز اصلي اش به حسابداري هزينه هاي محيطي مي باشد.

اين حسابداري فقط به هزينه هاي محيطي و يا هزينه هاي ديگر توجه ندارد بلكه اطلاعاتي در زمينه جريانهاي فيزيكي و سرنوشت مواد و انرژي را نيز ارائه مي دهد.

اطلاعات حسابداري مديريت محيطي نه تنها مي تواند در بيشتر انواع فعاليتهاي مديريت ويا در تصميم گيريهاي مديريت در سازمان استفاده شود بلكه بطور تخصصي براي فعاليتهاي مديريت محيطي سودمند مي باشند. بنابراين، حسابداري مديريت محيطي دو تا از سه قطعه ساختاري توسعه باثبات محيط و اقتصاد را بررسي و انسجام مي بخشد چون آنها به تصميم گيري هاي داخلي سازمان مربوط هستند.

كاربردها و فايده هاي حسابداري مديريت محيطي:

تصميم گيرندگان يك سازمان مي توانند از جريان فيزيكي اطلاعات و اطلاعات مربوط به هزينه كه توسط حسابداري مديريت محيطي تهيه مي شود استفاده كنند تا تصميماتي اتخاذ كنند كه هم بر كارهاي مالي و محيطي سازمان تاثيرگذار هستند. اين مطلب نيز قابل ذكر است كه با اين كه اين تصميمات حسابداري از تصميم گيري هاي داخلي حمايت مي كند اما حتي تكميل اين حسابداري سطح مخصوصي از كارهاي مالي و محيطي راتضمين نمي كند به هر حال براي سازمانها و برنامه هايي كه اهداف كاهش هزينه دارند مخصوصا هزينه هاي محيطي و يا تاثير گذاري كم محيط ، اين حسابداري مجموعه اي از اطلاعات ضروري براي رسيدن به اين اهداف را آماده مي كند. بويژه اطلاعات اين حسابداري براي ابتكارات مديريت با يك تاكيد خاص محيطي با ارزش است.

اين حسابداري نه فقط اطلاعات هزينه اي ضروري را براي ارزيابي تاثيرات مالي اين فعاليت هاي مديريت آماده مي كند بلكه اطلاعات جريان فيزيكي ( مثل كاربرد مواد اوليه و اتلاف نسبت هاي توليد شده ) را نيز ارائه مي دهد كه به توصيف تاثيرات محيطي كمك مي كند. مثالهاي از ابتكارات محيطي كه از اين حسابداري استفاده نموده اند عبارتند از:

جلوگيري از آلودگي

طرحي مخصوص هوا

چرخه زندگي محيطي / ارزيابي / هزينه يابي/ طراحي

مديريت زنجيره عرضه محيطي

خريدهاي ترجيحي محيطي

روند گسترش يافته / مسئوليت توليد

سيستمهاي مديريت محيطي

ارزيابي كارهاي محيطي و تحليل موقعيت

گزارش كار محيطي

بنابراين اين حسابداري صرفا ابزار مديريت محيطي نسبت به ديگر انواع حسابداري نيست ، پس اين حسابداري مجموعه گسترده اي از اصول و روشهايي است كه جريان مواد و انرژي و اطلاعات مربوط به هزينه براي موفقيت فعاليتهاي ديگر مديريت محيطي تهيه مي كند.

بطور گسترده تعدادي از تصميمات كه توسط هزينه هاي محيطي يك نوع يا نوع ديگري تاثير پذيرفته اند بطور كلي افزايش يافته اند . بنابراين حسابداري مديريت